Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lớp 2/2019 
Sáng ngày 04/6, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản (Lớp 02/2019). Tham dự có đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Trung tâm CNTT và Truyền thông cùng 40 học viên là những cán bộ, công chức các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Trong thời gian 12 ngày (từ ngày 04/6 - 15/6/2019), các học viên sẽ được bồi dưỡng 6 chuyên đề gồm: Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính; xử lý văn bản; cách sử dụng bảng tính; các hình thức trình chiếu và khai thác mạng internet. Cùng với nội dung bồi dưỡng về lý thuyết, khóa học sẽ dành nhiều thời gian cho các học viên thực hành trực tuyến trên mạng internet.

Thông qua lớp Đào tạo, bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT hiệu quả tại các cơ quan hành chính; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ công dân, doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ tham gia thi sát hạch để được cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

. Nguyễn Liên