Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lớp 2/2019 
Sáng ngày 04/6, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản (Lớp...
Xem tiếp
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 
Sáng ngày 21/5, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản (Lớp...
Xem tiếp
Hội nghị Tập huấn khai thác sử dụng phần mềm Một cửa điện tử liên thông. 
Ngày 29/8, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Bình (Trung tâm) phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tập huấn khai thác sử dụng phần mềm Một cửa điện tử...
Xem tiếp
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 
Ngày 04/7, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngQuảng Bình phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Lớp 02).
Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Bình thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản như sau:
Xem tiếp