Bản in     Gởi bài viết  
Quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, UBND tỉnh quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:
1. Quy định mới các loại phí:
- Phí tham quan điểm du lịch sinh thái và điểm diển giải môi trường rừng;
- Phí tham quan tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn;
- Phí sử dụng bến bãi tại bãi biển Nhật Lệ - Bảo Ninh;
- Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
2. Điều chỉnh các loại phí:
- Phí tham quan động Phong Nha, Tiên Sơn;
- Phí tham quan điểm du lịch sinh thái Nước Moọc;
- Phí tham quan Động Thiên Đường và Hang Mẹ Bồng Con;
- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi;
- Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất;
- Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất;
- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;
- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;
- Phí sử dụng cảng cá;
- Phí vệ sinh tại thành phố Đồng Hới;
- Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô;
- Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô;
- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
3. Điều chỉnh các loại lệ phí:
- Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;
- Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt;
- Lệ phí cấp giấy xả nước thải vào nguồn nước;
- Lệ phí cấp giấy xả nước thải vào công trình thuỷ lợi;
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng;
- Lệ phí cấp biển số nhà;
- Lệ phí chứng minh nhân dân.
Quyết định cũng quy định rõ tỷ lệ điều tiết số nộp ngân sách từ nguồn thu phí đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và bãi bỏ một số loại phí đối với phí trông giữ xe ô tô ra vào bến bãi tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo quy định, phí thẩm định kết quả đấu thầu.

Nguồn tin: Nguồn: Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014
[Trở về]