PHẦN MỀM QUẢN LÝ ỨNG CỨU SỰ CỐ VÀ XỬ LÝ LỖI 
Phần Mềm Quản Lý Ứng Cứu Sự Cố và Xử Lý Lỗi ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý , tổng hợp, thống kê các lỗi trong Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành để có thể xử lý và ứng cứu kịp thời, nâng...
Xem tiếp
PHẦN MỀM TỪ ĐIỂN ĐIỆN TỬ PHƯƠNG NGỮ BRU VÂN KIỀU – VIỆT 
Phần mềm từ điển điện tử phương ngữ Bru Vân Kiều - Việt được nghiên cứu xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu chéo giữa tiếng Bru Vân Kiều sang tiếng Việt và ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng Bru...
Xem tiếp
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả, tối ưu việc quản lý đặc biệt là trong lĩnh vực khách là không ngoại lệ so với xu hướng của thời đại. Phần mềm Quản Lý Khách Sạn ra đời nhằm đáp...
Xem tiếp
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH 
Xuất phát từ yêu cầu về tính hiệu quả trong quá trình quản lý điều hành công việc ở các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức …mà môi trường làm việc thủ công, cổ điển đã đem lại hiệu quả...
Xem tiếp
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ - Q – SCHOOL 
Trong những năm qua, Công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành một công cụ đắc lực không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội, được ứng dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, cơ...
Xem tiếp