Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết... 
Thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán...
Xem tiếp
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015 
Ngày 16/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1590/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015.
Xem tiếp
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi... 
Ngày 26/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 07/CĐ-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình an toàn, thông suốt trong...
Xem tiếp
Quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, UBND tỉnh quy định mới,...
Xem tiếp