Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Bình: Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 và triển khai nhiệm... 
Ngày 21/01/2021, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc,...
Xem tiếp
Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã năm 2020 
Thực hiện Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc giao Kế hoạch và kinh phí mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2020, Trung tâm Công nghệ...
Xem tiếp
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm 2020 
Sáng ngày 19/5, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản năm...
Xem tiếp
Trung tâm CNTT&TT Quảng Bình chủ động phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản... 
Trong hai ngày 7-8/3/2020, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 01/2020 
Xem tiếp
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lớp 2/2019 
Sáng ngày 04/6, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản (Lớp...
Xem tiếp
1 2 Tiếp